Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изслушаха двамата кандидати за Обществен посредник на Община Русе

Повече от час продължи изслушването на двамата кандидати за Обществен посредник на Община Русе, което се проведе днес в Заседателната зала в сградата на общината.

На двамата кандидати Милена Цонева – Георгиева и Мариян Димитров бяха дадени по 5 минути, в които да представят своята концепция пред Комисията за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе.

Милена Цонева – Георгиева започна експозето си с това, че се е запознала с дейността на обществените посредници в общините, които имат такъв, както и подчерта това, че няма политическа принадлежност. Г-жа Цонева – Георгиева има 20-годишен опит в администрацията, а сред основните й цели са удовлетворяване потребностите на гражданите и разрешаването на обществените проблеми още на ниво обществен посредник, без да се налага кметът или неговите заместници да вземат отношение.

Мариян Димитров представи своята кандидатура с думите, че е един от радетелите на идеята Русе да има свой местен омбудсман. Г-н Димитров наблегна на това, че живее в града повече от 60 години е запознат с неговите проблеми, като самият той е отправил повече от 35 питания на заседания на Общинския съвет, което само доказва неговата обществена и гражданска ангажираност. Димитров определя себе си като „безплатен обществен посредник през последните години“ и добавя, че  „най-добрата реклама на обществения посредник са постигнатите резултати“.

Членовете на Комисията отправиха редица въпроси към кандидатите за новата позиция в общината, сред които – как биха се справили те с вандализма и с какво могат да подпомогнат по-добрата комуникация между институциите, какво е тяхното отношение към чувствителната за всички русенци тема за чистотата на атмосферния въздух в Русе, какви биха били техните първи и конкретни стъпки за изграждането на връзка с гражданите, как ще бъдат привлечени младите хора от бъдещия обществен посредник и как би се осъществило тяхното взаимодействие, както и каква е мотивацията на всеки един от кандидатите да се кандидатират за местен омбудсман.

В процес на самото събеседване Комисията се опита да обхване всички важни и опорни точки, които ще са в същността на работата да бъдещия Обществен посредник. В Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Русе са посочени принципите, които следва да бъдат водещи при избора на местен омбудсман, както и правилата и неговите отговорности.

Комисията извърши следното класиране: на първо място класира Мариян Димитров със 7 гласа „За“, 0 „Против“ и 0 „Въздържали се“, а на второ – Милена Цонева – Георгиева – с 6 гласа „За“, 0 „Против“ и 0 „Въздържали се“.

Общинският съвет ще вземе решение дали Русе ще има своя Обществен посредник на следващото си 24–о заседание, което ще се проведе на 15 юли.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе следва да вземе решение с квалифицирано мнозинство от 34 гласа измежду класираните кандидати за Обществен посредник на Русе.