Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ Е ПРЕИЗБРАН ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДО „ДУНАВ”

С пълно единодушие председателят на Общинския съвет Искрен Веселинов е преизбран за заместник-председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”, по време на провелото се в гр. Белене Общо събрание на АДО. За председател на организацията е избран кметът на гр.Белене Петър Дулев. Новите ръководни органи на АДО са с двугодишен мандат.

Припомняме, че Асоциацията на дунавските общини „Дунав” е сдружение на общини от Дунавския регион със седалище гр. Белене. Тя е най-голямото и едно от първите сдружения на общини в страната. Организацията е създадена през 1992 г. и нейни членове са всички 36 общини от крайдунавския регион на България.

Основните цели на АДО „Дунав“ са да представлява и отстоява интересите на членовете си пред централните власти, пред български и чуждестранни обществени организации; да подпомага гражданското общество; да съдейства за развитието на силно и отговорно местно самоуправление; да спомага за сътрудничеството между общините при реализирането на стратегии и програми за устойчиво развитие на населените места в региона и за разширяване на трансграничното сътрудничество.

През изминалите години Асоциацията изгради сериозен капацитет за идентифициране на потребностите на членовете си, като продължи да работи в партньорство с редица организации, определили своята мисия или приоритети в полза на местното самоуправление.