Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ИЗПРАТИ ПИСМО ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП „ГЕРБ”

Председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов изпрати писмо до общинските съветници от ПП „ГЕРБ” във връзка с изнесени от тях, чрез средствата за масова информация, материали, с които се обосновава наличие на конфликт на интереси по решение № 244 от 17.07.2008 г. на ОбС – Русе.
Веселинов е категоричен, че няма да подпише решението до установяването на подробности по гласувания материал и наличието на доказателства, уличаващи общинския съветник Цветан Стефанов в укриване на данни, които го поставят в състояние на „конфликт на интереси” при взимането на решения.
Предвид сроковете, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), И.Веселинов призова общинските съветници, имащи доказателствен материал по темата да предадат наличната документация, за да се предприемат адекватни, навременни и обективни действия.