Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

И вторият ден от заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет премина успешно

И вторият ден от заседанията на постоянните комисии към Общински съвет премина успешно и с кворум на общинските съветници.

Още три от постоянните комисии се състояха на днешния 28 юли. Комисията Взаимодействие с гражданското общество, Комисията по Здравеопазване и социална политика и Комисията по Териториално устройство и строителство.

На днешното заседание на постоянната комисия за Взаимодействие с гражданското общество бяха разгледани 3 от постъпилите жалби на граждани.

Галичка Николова е подала жалба във връзка със собствеността на имот, затворен между блокове „Захари Стояннов“, „Гоце Делчев“, „Керамик“ и „Кооперативен служител“. Теренът се намира в близост до Общински пазари – Русе. Заради разположението много от хората използват мястото за паркинг, а често и за изхвърляне на отпадъци.

Оказва се, че поради наличие на право на ползване, учредено в полза на всеки от собствениците още при построяването на жилищните сгради, Община Русе няма право да извършва ремонтни дейности и промени.

По време на обсъждането на поставения от г-жа Николова въпрос, зам.-кмета по териториално устройство Магдалина Илиева изрази становище, че Община Русе ще съдейства на живущите в района за издаване на разрешение за поставяне на бариера, а ОП „Комунални дейности“, при възможност, ще извърши ремонтните дейности на преференциални цени. Това ще бъде възможно след подаване необходимия набор от документи.

Припомняме, че може да наблюдавате заседанията на постоянните комисии НА ЖИВО в YouTube канала  на Общински съвет – Русе – https://www.youtube.com/channel/UCFhG55bl_bdtUoyKfInA1AA, както и да следите всички новини, свързани с дейността на Общинския съвет и на Facebook страницата https://www.facebook.com/obshtinskisuvetRuse/.

Гражданите, които желаят да присъстват на заседанията, е необходимо да заявят това на входа на Община Русе, след което ще бъдат допуснати в Зала „Св. Георги“, ет. 6, където се провеждат постоянните комисии.

Заседанията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки!