Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Качена е Проектонаредба относно приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“.

В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.

След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по качените на сайта на Общински съвет – Русе проектонаредби в срок от 30 дни на датата на публикуване.

Срокът за обсъждане на настоящата проектонаредба е 12 септември 2021 г.