Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Качена е Проектонаредба относно реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”.

Едно от предложенията е условието за доход за ползване на социалната услуга да се определя съобразно линията на бедност, която се определя ежегодно. Тя представлява инструмент, чиято цел е да се идентифицират бедните в обществото и се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, както и при определяне на еднократни мерки за социална защита.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на Общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект на наредба. Определянето на по-кратък срок за провеждане на обществените консултации по приемането на тази наредба е поради настъпването на зимния период и осигуряване н възможност за по-бързо настаняване на нуждаещите се лица.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по качената на сайта на Общински съвет – Русе Проектонаредба в срок до 16 ноември 2021 г.