Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТКРИХА РЕКОНСТРУИРАНАТА ЧАСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПАЗАР

Днес, беше официално открита реконструираната част на Централният Общински пазар в Русе. Лентата прерязаха кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, председателят на Общинския съвет засл.проф. Васил Пенчев и управителят на „Общински пазари“ ЕООД г-н Кунчо Кунчев. Сред официалните гости на откриването бяха зам.-кметът по „Икономика, инвестиции и собственост“ Даниела Шилкова и директорът на дирекция „Правни дейности“ Елка Дочева.
На церемонията беше представена новата реконструирана част на карето на група 12 на Централния Общински пазар. То е изградено преди 45-50 години и не е ремонтирано и поддържано от тогава.
Цялата площ е малко над 1000 кв. м. и се използва главно за складове, а търговска дейност се извършва под навеса с търговски маси пред тях. През 2012г. беше предвиден ремонтът на южната част от около 400 кв. м..Целта е оптимизиране на разходите на Дружеството и намаляване на нежелателните последици при ремонта върху търговията на наемателите и дейността на целия пазар. Разработен беше проект, разделен на три етапа включващ южна част, северна част и централна част. Извършеният включва:
изработка на цялостна метална покривна конструкция с независима от сградата конструкция, покрита от покривни сандвич-панели със снегозадържане и система за отвеждане на дъждовни води, която замени всички самоделни конструкции съществуващи там и вредните азбесто-циментови покривни листи;
изграждане на нови настилки от тротоарни плочи, подмяна на старите бордюри сляганията около канализационните шахти;
монтаж на нови дограми, зазиждане на неизползваемите входове и пълна промяна и обновяване на фасадите;
пълен ремонт на използваните помещения и привеждането им в състояние, отговарящо на изискванията за търговия с хранителни продукти с подови сифони, теракотна настилка и окачен таван;
ремонт и боядисване на фасади и стени;
нова ел. инсталация, водопровод и канализация;
Снегозадържащи съоръжения на покрива и преди зимния сезон ще бъде монтирана инсталация от реотани за топене на леда в улуците и тръбите за отвеждане на дъждовните води.
възстановяване на използваните там търговски маси.
Ремонтът е продължил близо 3 месеца, като през това време за всички наематели, които работят в реконструираната част беше осигурена възможност да не прекъсват търговската си дейност, като за целта, бяха изградени временни търговски маси в централната част на пазара.
Всичко е изградено и направено със собствени средства на общинското дружество. Наемните цени за търговските маси и складовете остават същите, но заеманата площ и възможностите които предлагат за търговия са многократно по-добри.
Окончателно завършване на проекта се очаква през 2013г., което ще позволи разполагане на два реда нови търговски маси в централната част на карето. Това ще реши проблема с недостига на търговски площи за плодове и зеленчуци и сега пустеещото място в центъра на пазара ще се започне да работи.