Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Кметът Пенчо Милков и общинските съветници се обединиха около борбата за чист въздух в Русе

 

По време на обсъждането на точката за приемането на доклад за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец януари 2020 – месец юли 2020 г., кметът на Община Русе Пенчо Милков направи предложение за обединение на всички политически партии към Общинския съвет относно чистотата на въздуха в града.

По предложение на д-р Теодора Константинова председателите на политическите групи в Общински съвет – Русе се обединиха и приеха текст на декларация относно осигуряването на адекватна, модерна и мобилна техника за анализ на качеството на въздуха в Русе със следния текст.

Д-р Теодора Константинова

„Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, единно изразяваме своето дълбоко безпокойство от липсата на съпричастност на Държавата да изпълни вменените й от Закона задължения и да извърши необходимите действия за решаване на проблемите със замърсяването на въздуха от промишлени източници в град Русе.

Държавата е запозната от години с фактологията и продължава да бездейства, като дори не е разположила мобилна станция за качество на атмосферния въздух, част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Регионалната лаборатория към ИАОС не разполага с преносима техника за замерване на органични замърсители в определените в закона и комплексните разрешителни норми, а има единствено за аварийни замервания и залпово замърсяване.

Отново в последните дни на територията на град Русе се усещат неприятни миризми на органични съединения, характерни и отделяни от емисиите на промишлените предприятия.  Сигналите от гражданите са десетки и ежедневни.

Чистотата на атмосферния въздух е от изключително значение за нашата община и за хората, живеещи в нея. С особена сила това важи за малките деца, хората от третата възраст и страдащите от дихателни проблеми и белодробни заболявания. Проблемът стои пред нас, жителите на община Русе, от повече от тридесет години и все още не е решен.

Тридесет години по-късно нашият град отново е изправен пред предизвикателството да извоюва правото си  на чист и годен за дишане въздух. Множеството сигнали на  русенци за неприятни миризми и мръсен въздух и организираните през последните години протести са доказателство, че гражданското общество в Русе е готово да отстоява правото си на здравословна околна среда.

Русе иска да диша!

Настояваме да бъде осигурена в най-кратки срокове адекватна, модерна и мобилна техника за анализ на качеството на въздуха в Русе“.

Декларацията ще бъде изпратена до Министерски съвет на Р България.