Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Комисиите ще могат да заседават и неприсъствено – решиха общинските съветници по време на сесията днес

Общинският съвет гласува правото различните комисии да заседават и неприсъствено предвид усложнената епидемична обстановка и разпространението на COVID-19.

С 29 гласа „За“, 18 „Против“ и 0 „Въздържал се“ съветниците дадоха своето съгласие при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, както и когато въведените мерки и ограничения не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания – те да бъдат и неприсъствени.

По този начин се очаква да бъде намален рискът от разпространение на заразни болести. Следва да се отбележи, че нормите ще продължат да действат и след като епидемията приключи, и ще бъдат приложими в други случаи на извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация на територията на общината. С приемането на това решение ще се подсигури функционирането на тези помощни органи, без да се излагат на риск животът и здравето на техните членове.

Прилагането на новата уредба не изисква финансови средства.

С приетото решение се създава нова алинея 5 със следния текст: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.“

Добавя се и още една алинея: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.