Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Комисията за въздуха в Русе ще заседава този четвъртък

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, ще заседава в четвъртък, 27 май, от 17:30 ч. присъствено в Кръгла зала в сградата на Община Русе.

Това ще е първото заседание, след като Общинският съвет прие отчета на комисията на последната си сесия. Тогава съветниците приеха срокът на работата да бъде удължен до провеждането на срещи с представители на още няколко фирми.

По време на заседанието презентация за работата на дружество „Лубрика“ ще направи директорът на предприятието Славко Славов. Очаква се да бъде дадена и информация за работата на брикетната фабрика „Терм и Ко“  в ж.к. „Здравец“ от директора на РИОСВ в Русе Анатоли Станев.

 Ще бъде обсъдена още и документацията за екологична инвентаризация на предприятията в Община Русе.

Заседанието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки.