Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Комисията за въздуха продължава да търси начини за решаване на проблемите с мръсния въздух

 

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, проведе вчера своето заседание, след като Общинският съвет прие отчета на комисията на последната си сесия. Тогава съветниците решиха срокът на работата да бъде удължен до провеждането на срещи с представители на дружество „Лубрика“ и брикетната фабрика „Терм и Ко“ в ж.к. „Здравец“.

Директорът на „Лубрика“ Славко Славов обясни, че 100 % от дейността на дружеството е преработката на отпадъчни маслени продукти. Фирмата е била подложена на мониторинг многократно през годините и към момента няма предписания за прилагане на допълнителна програма за пречистване на въздуха. „Да има миризми, които се отделят при преработката, но това не е емисионно излъчване, а фоново, локално. Няма как в града да мирише от продукцията на „Лубрика“, коментира Славов. 

Предприятието ще осигури още един чилър за пречистване на въздуха, който ще пристигне и бъде монтиран в края на лятото. „Източник на миризмата е преработката на горещите маслени продукти. Ние не подценяваме проблема и работим постоянно“, завърши Славов.

Комисията изслуша и данни за дейността на  брикетната фабрика „Терм и Ко“ в ж.к. „Здравец“. На година от нейната работа се получават по 1-2 сигнала, а от 2018 година е издадено предписание да се мие площадката на фабриката, за да не се допуска запрашеност на въздуха.

Председателят на комисията Дауд Ибрям договори и посещение на терен във фирма „Лубрика“, което ще бъде осъществено в подходящо и за двете страни време. След това дейността на комисията ще бъде прехвърлена към Постоянната комисия по „Екология“ към Общинския съвет.