Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗАСЕДАВА ПОВТОРНО ДНЕС

Комисията за установяване на конфликт на интереси (КУКИ) към Общински съвет-Русе реши на днешното си заседание, че подаденият сигнал с входящ № 14/25.11.2010 г. е основателен и е налице конфликт на интереси.

В тридневен срок от приемането на доклада на комисията, председателят на КУКИ, Данко Павлов ще сезира Административния съд с искане за установяване на конфликт на интереси.