Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ ЗАСЕДАВА ИЗВЪНРЕДНО

Комисията за установяване на конфликт на интереси (КУКИ) се събра днес, 14.05.2009 г., от 13.00 ч. на извънредно заседание, за да обсъди подадения на 04.03.2009 г. сигнал с входящ № 1 (допълнен с вх. № 7 от 26.03.2009 г.). Сигналът бе за наличие на конфликт на интереси при гласувано от Общинския съвет решение по приемането на Подробния устройствен план на площад „Батемберг”.

Комисията взе решение, че подаденият сигнал е основателен и е налице конфликт на интереси при приемане на решение № 469 от 19.02.2009 г. на Общински съвет – Русе.

В тридневен срок от приемането на доклада на комисията, председателят на КУКИ ще сезира Административния съд с искане за установяване на конфликт на интереси.