Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Комисията по ЗОРС ще се събира извънредно заради подадена жалба от фирми в Дунавската индустриална зона

Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност ще се събира на извънредно заседание. Причината е подадена жалба от фирми, намиращи се в Дунавската индустриална зона „Тегра“ относно промяна на статута на част от площадката – от чисто производствен на предимно производствен.

Предвид кратките срокове комисията с председател Елеонора Николова взе решение да проведе допълнително заседание на 21 октомври, сряда, на което ще бъдат привлечени външни експерти. Те ще консултират общинските съветници и ще помогнат  при вземане на окончателно тяхно решение.

На засаданието на комисията по ЗОРС ще бъдат поканени и представители от екосдруженията в гр. Мартен.