Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лили Ганчева ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на град Русе“

Емоционално единодушие Общински съвет – Русе реши Лили Ганчева да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на град Русе“.

Лили Ганчева е изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус”. Родена на 29.07.1954 г. в град Русе в моряшкия квартал на „Славянска“, Лили Ганчева израства като типично русенче с татко моряк – игри по улица „Крайбрежна“, спускане с шейни по стръмнините на „Димитър Благоев“, очакваща на пристанището да се завърне таткото от път.

Изпратена e в столицата като стипендиант да изучава „Дамски чанти и галантерия“, където разбира се завършва с отличие средното си образование.

Завършва полувисше образование в Библиотекарския институт, а след това „Библиотечно информационни технологии“ и „Културология“ към Философския факултет в Софийски университет.

Печели стипендия от Отворено общество и по покана на Букурещката столична библиотека „Михай Садовяну”, осъществява изследване в Библиотеката на Румънската академия на науките, Румънската национална библиотека, библиотеката на Държавен архив и други, което се „материализира” в двуезичен ретроспективен библиографски указател „Българо-румънски връзки в книги и периоди 1820 – 1878 г.” Това й дава възможност да научи румънски език.

 Работи върху вестник Телеграф, издаван през годините след Освобождението, когато негов кореспондент е бил Захари Стоянов.

Полага изпит по румънски език в Института за чуждестранни студенти , където получава сертификат за използването му. Автор на пътеводителя „Букурещ – близък и непознат” (в съавторство с покойният й съпруг Румян Ганчев, негови са и фотографиите). Той й носи и членство в Асоциацията на журналистите и писателите в областта на туризма в Румъния; Усвоява и екскурзоводството. Преводач на съвременни румънски приказки за деца.  

Почетна гражданка на Гюргево – 1 ноември 2018 г.

Златна значка на Русе – 3 април 2019 г.                                                                                                                    

Член на Асоциацията на писателите и журналистите в областта на туризма в Румъния от 2010 г.

По повод 150 години Румънска дипломация получава Диплом за популяризиране на румънската култура и традиции от Титус Корлъцян – министър на външните работи на Румъния.

Предистория  по създаването на Асоциация „Еврорегион Данубиус”:

Първоначално тя е свързана с БРИЕ (Българо-румънският междууниверситетски център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Стопанската академия – Букурещ), създаден с помощта на Пакта за стабилност. БРИЕ в Русе и Гюргево е изграден, за да подготвя бъдещи административни кадри за нуждите на европейската интеграция на балканските държави и в частност на България и Румъния. Група от българи и румънци, включваща представители от РУ „Ангел Кънчев“ и Стопанска академия – Букурещ и експерти от Областна администрация – Русе и Окръжен съвет – Гюргево посещават трансграничния еврорегион Виадрина, обхващащ областта около немския град Франкфурт на Одер и около полския град Шлюбице, които са разделени от река Одер.

АСОЦИАЦИЯ “ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС” е учредена на 09.05.2002 г. от Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево, представители на местни и регионални власти от България и Румъния, неправителствени и обществени организации, разположени на териториите на префектура Гюргево и област Русе. На ротационен принцип се председателства от областния управител на Русе и председателят на Окръжен съвет Гюргево. В работата си Еврорегион Данубиус поддържа тесни контакти с Българското посолство в Букурещ, Румънското в София.

От м. май 2005 г. Асоциация Еврорегион Данубиус е член на АЕГР (Асоциация на Европейските Гранични Региони), след като представя необходимите документи и информация за дейността си, а от 5.11.2009 г. има статут  на асоцииран член.

За тези 20 години Асоциацията се е превърнала в  успешен модел на сътрудничество между НПО и администрация. Основен инструмент за осъществяване на трансгранично сътрудничество.

Лили Ганчева е дългогодишен изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“. Доказан професионалист с безгранична всеотдайност, допринесъл както никой друг за българо-румънските взаимоотношения. Почетен гражданин на град Гюргево. Днес предлагаме да бъде удостоена с това признание и от другата страна на величествения Дунав.