Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

МАТЕРИАЛЪТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ СПОРТНИ ОБЕКТИ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН НА СЛЕДВАЩА СЕСИЯ

Внесеният от общинска администрация материал за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от спортни обекти – публична общинска собственост ще бъде разгледан на следващо редовно заседание на Общинския съвет (вероятно през април 2011 г.). Около това становище се обединиха общинските съветници от Постоянните комисии по Икономическа и инвестиционна политика и Младежта и спорта на проведеното днес, 22.02.2011 г., извънредно съвместно заседание.
Съветниците настояха към материала да бъде изготвена и приложена необходимата допълнителна документация в изпълнение на Решение № 851/22.04.2010 г., в което са одобрени типовите конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем (изграждане и експлоатация) на нежилищни имоти частна общинска собственост, като спортни игрища. „Идеята е да се гарантира обществената ползваемост на обектите и да се избегнат чисто комерсиалните цели”, коментира в края на заседанието председателят на комисията по Икономическа и инвестиционна политика Венцислав Калчев.