Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Местят Националната система за спешни повиквания 112 в нова сграда

Националната система за спешни повиквания 112 да бъде преместена в сградата на ул. „Котовск“ № 4, гласуваха общинските съветници на днешното си заседание. С решението беше извършено дарение на части от сградата в полза на Министерството на вътрешните работи.

Прехвърлянето на собствеността е обосновано с възникнала необходимост за изместване на Районен център 112 Русе, който към настоящия момент изпълнява дейността на резервен Национален център за данни и софтуерното и хардуерно оборудване на Националната система 112.

Част от мотивите на Министерството на вътрешните работи за придобиване безвъзмездно на части от сградата са свързани с това, че разположението и площта на помещенията в съществуващия РЦ 112 Русе не отговарят на стандарта за национален център по отношение на функционалностите, както и с възможността за изграждане на съвременни сървърни помещения, помещения за администрацията, деловодства, архиви, съхраняване на ДМА и материални запаси. Според вътрешното министерство с придобитите помещения ще се създаде работна среда и инфраструктура, отговаряща на съвременните европейски изисквания и използване на най-новите високотехнологични решения и софтуерни продукти за дейността по обслужване на спешните сигнали на гражданите.

Националната система за спешни повиквания 112 включва националните ГД и ОД на МВР, Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Националния медицински координационен център и взаимодействието между тях. Тя осигурява на гражданите, намиращи се на територията на Република България, непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им.

Административните структурни звена на двете общински предприятия „Паркстрой“ и ,,Комунални дейности“, които до този момент се намираха в сградата на ул. „Котовск“ № 4, ще бъдат преместени в други подходящи административни помещения.