Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

МК на БСП в Общинския съвет с Обръщение относно засиления трафик на товарни автомобили през ГКПП „Дунав мост“

Общинските съветници от групата на МК „БСП за България“ (АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД „Социалдемократи“, БД) направиха обръщение по повод засиления трафик на товарни автомобили през ГКПП „Дунав мост“. То беше прието на днешното извънредно заседание на Общинския съвет в Русе.

Биляна Иванова представи обръщението, което гласи:

„ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБРЪЩЕНИЕ

от Общински съвет – Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Граничният контролно-пропускателен пункт „Дунав мост“ е втората най-натоварена входно-изходна точка на територията на Република България и е сред шестте пункта в страната, които обработват 81 % от трафика и генерират 95 % от приходите. По данни от официалния отчет на Агенция „Митници“ за 2021 г. най-голям брой товарни пътни превозни средства са обработени на ГКПП „Капитан Андреево“ – 887 483, а най-големи приходи са постъпили от ГКПП „Дунав мост“ – 37 521 097 лв., от които ключов принос има таксата за преминаване на моста.

Предвид сложната икономическа и международна обстановка през настоящата година се наблюдава тенденция за увеличаване на трафика. Само за периода от 01.07.2022 г. до 18.07.2022 г. през митническия пункт в гр. Русе са преминали и обработени 42 948 товарни пътни превозни средства (ППС), от които 19 264 на вход и 22 423 на изход. За сравнение през ГКПП „Капитан Андреево“ – традиционно най-натовареният контролно-пропускателен пункт, за същия период са преминали 42 903 товарни ППС.

С увеличаването на трафика през ГКПП „Дунав мост“ все повече се затруднява обработването на преминаващите през него ППС, което води до образуване на огромни по своята дължина задръствания и блокиране на основни пътни артерии. Това обстоятелство причинява сериозни транспортни проблеми не само на жителите на град Русе и на съседните населени места – гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николово, но и на гостите на града. Наличието на паркирали товарни ППС по пътища със засилен трафик, каквито са бул. „България“ и път II-21 между град Мартен и град Русе – и двата част от републиканската пътна мрежа, създава предпоставки и увеличава вероятността от пътно-транспортни произшествия.

На следващо място, наличието на толкова много на брой товарни ППС, чакащи да преминат през ГКПП „Дунав мост“ създава и немалко екологични, социални и икономически проблеми за жителите на Русе и близките населени места. Увеличено е замърсяването на въздуха, а силният шум от придвижването и използването на звукова сигнализация от посочените ППС сериозно нарушава качеството на живот на живущите в района. Образуването на километрични задръствания от своя страна води и до блокиране нормалното функциониране на предприятията, осъществяващи дейност в Източна промишлена зона.

На 02.09.2020 г. е извършен анализ от служители на отдел „Транспорт“ в община Русе с цел определяне на възможните места за изчакване на товарни ППС към ГКПП „Дунав мост“. От анализа е видно, че е възможно престояване на товарните автомобили по бул. „България“ в следните отсечки:

  • В участъка от спирка „Старчески дом“ (срещу х. Приста) до магазин Метро, в крайната дясна лента, с дължина 2,00 км  за приблизително около 120 камиона;
  • В участъка след Гредовия мост до пътен възел „Охлюва“, в крайната дясна лента, с дължина 900 м за приблизително около 50 камиона;
  • В участъка от бензиностанция EКO до пътен възел Николово на сигнализирания буферен паркинг (тротоара), с дължина 2,00 км за приблизително около 120 камиона.

Приблизителна обща бройка на превозните средства –  300 бр.

В останалите участъци от пътен възел Охлюва до пътен възел Христо Ботев и от пътен възел Николово до Дунав мост трафикът е интензивен и има масов градски обществен транспорт с разположени вдясно по посока на движението спирки, където е невъзможно да престояват товарни ППС. Същите влошават видимостта на водачите от обществения градски транспорт, затрудняват движението им, с което се нарушава графика на обслужване на пътниците и се създават сериозни предпоставки за допускане на тежки ПТП.

От години жителите на град Русе, гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николова са принудени да понасят всички негативни аспекти от преминаващите през ГКПП „Дунав мост“ товарни ППС без да имат възможност да влияят върху процесите, които пряко засягат качеството им на живот. Именно поради тази причина и многократно в последните години същите излизат на протести и изказват гласно недоволството си от очевидното несправяне от страна на компетентните институции с проблема.

Общинският съвет не е компетентен да извърши промяна в организацията на движението по пътищата, част от републиканската пътна мрежа, нито да влияе върху работата на ГКПП „Дунав мост“. Общинският съвет обаче е органът на местно самоуправление, който е призван да защитава правата и интересите на жителите на съответната община.

Водени от горното ние – общинските съветници от Общински съвет – Русе, се обръщаме към Вас със следните искания:

  • Да се вземат незабавни мерки за ограничаване трафика на товарни ППС на територията на град Русе съобразно капацитета на пътната мрежа в рамките на града като посочените ППС бъдат спирани за изчакване по маршрута им преди достигане границите му.
  • Да се вземат незабавни мерки за увеличаване капацитета на работа на отговорните административни структури с цел по-бързото преминаване на товарни ППС през ГКПП „Дунав мост“.
  • След извършване на необходимите разчети, част от постъпленията от таксите за преминаване на ГКПП „Дунав мост“ да постъпват в общинския бюджет, като същите ще бъдат разходвани за рехабилитация на пътната мрежа, рушаща се в резултат от ежедневното преминаване на товарни ППС през територията на град Русе.

Вярваме, че когато компетентните институции имат необходимата воля и работят съвестно и с мисъл за гражданите, проблеми като този могат да бъдат решени

Настояваме в срок до 10.08.2022 г. да бъдат предприети съответните действия. Ние, като общински съветници, досега въздържахме гражданите на общината от блокиране на трафика, но при липса на адекватна реакция от Ваша страна, ние ще се присъединим към тях“.