Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НЕЗАВИСИМИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ДОКТОР РОСИЦА ВАЧЕВА ПРЕМИНА КЪМ ГРУПА „ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ”

В канцеларията на Общински съвет-Русе днес, 22.07.2009 г. бе депозирано заявление от независимия общински съветник д-р Росица Вачева, в което заявява желанието си да премине в група „Професионалисти за просперитет на Русе”. В мотивите си д-р Вачева посочва, че работата в екип е по-ефективна.

СПРАВКА:
Доктор Росица Вачева влезе в Общински съвет-Русе от листата на Политическа партия ГЕРБ. До началото на октомври тя бе част от група „Професионалисти за просперитет на Русе”.
На 02.10.2008 г. д-р Вачева подаде молба за предсрочно прекратяване на пълномощията й като общински съветник, а малко по-късно депозира заявление, че желае да премине към група „Развитие”.
На 15.06.2009 г., заедно с общинските съветници от ДПС, д-р Р.Вачева напусна група „Развитие”, като израз на несъгласие с политиката на групата, „която уронва авторитета на институцията Общински съвет”.