Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НКЖИ ще представи водещите си железопътни проекти на територията на Община Русе

По-рано днес започна срещата, на която част от ръководството и експерти от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ ще представят подробности относно проекти, планирани за изпълнение на територията на община Русе. Очакванията са реализацията на проектите да доведе до намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор, повишаване на безопасността на превозите и осигуряване на предпоставки за увеличаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната. Това ще се случи чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент, осигурени посредством национално и европейско финансиране. Друга цел, която си поставят от НКЖИ е намаляването на шума и замърсяването, чрез пренасочване на товари от автомобилния към железопътния транспорт.

В рамките на срещата, в която участва и заместник областният управител Людмил Христов, ще бъде обсъдено и изграждането на интермодален терминал в Русе, който ще повиши значително ефективността на транспорта. Ще бъдат дискутирани и други ключови теми, сред които са рехабилитацията на спирка Товарна гара, както и проекта за ремонт, възстановяване и модернизация на тяговите подстанции – Варна и Разград и изграждането на нова такава в Русе и съответно въвеждането на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA.

В дискусиите участват още заместник генералният директор по стратегии и инвестиции на държавното предприятие инж. Мария Генова, директорът на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ инж. Мирослава Бакалска, ръководителят на Звеното за подготовка, управление и изпълнение на проекти „Гарови комплекси и терминали“ арх. Александър Туджаров, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, заместник-кметът по устройство на територията на Община Русе Магдалина Илиева, както и представители на превозвачите.

Очаквайте подробности. Пресконференцията ще се проведе около 10.15 часа в залата за Централната жп гара.