Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НОВИ АКЦЕНТИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

До края на тази календарна година във всяко редовно заседание на Общинския съвет ще се разглежда и обсъжда, като допълнителна точка, значима за града и русенци тема, свързана с инфраструктура, подробни устройствени планове, транспортни схеми и други. Идеята, предложена от доц. Васил Пенчев, бе одобрена на днешното заседание на Председателския съвет. Мотивите на председателя на местния парламент бяха свързани с основните функции на колективния орган на управление, а именно приемането и одобряването на стратегии, планове и програми за изграждане и развитие на общината.
Първата актуална тема, която ще бъде поставена като акцент на редовното заседание на съвета през март е проектът „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – централна градска градина” на Община Русе по Оперативна програма „Регионално развитие”.