Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нови цени ще имат услугите в гробищните паркове в Чародейка и Басарбово

Нови цени ще имат редица услуги, които предлагат гробищните паркове в „Чародейка“ и „Басарбово“. Това решиха общинските съветници с 27 гласа „За“, 11 „Против“ и 5 „Въздържал се“.

Промените в Наредба №13 относно организацията и дейността на гробищните  паркове на територията на Община Русе са наложителни, за да се реши проблемът с избуялите храсти и треви, случайно прорастнали дървета, както и с неподдържаните гробни места. Като проблем се отчита и липсата на свободни гробни места, а цените на услугите, които предлага „Обреден дом“, не са претърпявали промяна повече от 10 години.

Редовното поддържане на гробните места става задължителна предпоставка, ако наследниците искат да продължат да го ползват. Таксите се увеличават както следва – за ползване до 15 години в „Чародейка“ сумата става от 25 лв. на 50 лв., а за гробищен парк „Басарбово“ – от 20 на 40 лв.

При откупуването за вечни времена в „Чародейка“ таксата се увеличава от 125 лв. на 325 лв., а ако има плоча или замазка – 260 лв. В „Басарбово“ парите съответно стават от 100 лв. на  295 лв., а с плоча или замазка – 230 лв.

Прието бе да отпадне изричното писмено съгласие от наследниците за ново погребение в същото гробно място. При извършването на строителни и каменоделски услуги ще се подава предварително уведомление по образец към „Обреден дом“ за всеки конкретен случай, в което да се посочва конкретното гробно място – обект на предоставяната услуга. Забранява се изграждането на пейки, маси и огради в парцелите или в гробните места.

Важно е да се отбележи, че промяна в цената на изкопаване на старо и ново гробно място няма. Поради тази причина не следва да има увеличение на цените и от погребалните агенции в Русе и това да бъде оправдание за увеличение на цените.

За удобство на русенци, с влизането на промените в Наредбата, ще се предоставя нова услуга – почистване на старо гробно място, в случаите когато се запазват оградното съоръжение и бордюрите.

Дискутираните в последните месеци услуги за предоставяне на неонаследено гробно място с местоположение по желание на гражданите се заплащат само в случаите, когато такива претенции са били заявени. Не се налага те да се заплащат, когато гражданите приемат предложеното им от администрацията място.

След направените промени, цената на едно погребение, организирано от ОП „Обреден дом“ – Русе, се променя с не повече от 50 лв.