Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НОВИ 18 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ПОСТЪПИЛИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Общо 25 декларации по чл. 12 т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) са подадени до момента, съобщи председателят на сформираната по чл. 25 ал.2 от Закона Комисия към Общинския съвет, Даниела Миткова.
За периода от 13.01.2009 г. до 21.01.2009 г. декларации са подали кметовете на селата Семерджиево, Тетово и Червена вода и общинските съветници от:

  • ГЕРБ – Даниела Миткова, Николай Падалски, Бедрос Пехливанян, Ренета Рашкова, Иван Григоров, доц.Васил Пенчев, Петър Даскалов;
  • БСП – арх. Мария Костадинова, Венцислав Калчев, доц.Христо Белоев;
  • РЕД – д-р Теодор Оджаков, д-р Теодора Константинова;
  • Атака – Пламен Ангелов, Татяна Кънева;
  • „Развитие” – Дениз Зия.

След изтичане на определения в Закона срок, подадените от общинската управа, кметовете на населените места и общинските съветници, декларации ще станат публично достъпни за гражданите, чрез интернет-страницата на Община Русе. Цялата информация ще бъде качена на сайта до средата на февруари.
Във връзка с бъдещите заседания на Общински съвет-Русе, комисията обръща внимание, че Законът предвижда подаване и на „декларация за частен интерес по конкретен повод” (чл.12, т. 4. от ЗПРКИ). Документът трябва да бъде подаден ПРЕДИ или ПО ВРЕМЕ на изпълнение на правомощието или задължението по служба.
Органът, до който трябва да се подаде декларацията, е Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Русе. За документа, който задължително трябва да бъде писмен, няма предвиден образец под формата на приложение към Закона. Тази декларация също подлежи на регистрация.