Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НОВОИЗБРАНИТЕ КОНТРОЛЬОРИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ПОЛУЧИХА ДНЕС УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

Новоизбраните контрольори на еднолични търговски дружества получиха днес, 26.03.2008 г., указания за работа на организирано от Общинския съвет и Община Русе, обучение.
    По време на срещата контрольорите бяха запознати с нормативната база, която определя задълженията и отговорностите им. Уточнен бе и начинът, по който да бъде осъществяван контролът по стопанисване и опазване на общинското имущество.
    Припомняме, че кандидатите бяха утвърдени на 13.03.2008 г. на заседание на Общинския съвет. Специалистите бяха избрани не на партиен принцип, а на база професионални умения и личностни компетенции, които да способстват оптимизиране развитието на предприятията. Функциите им са свързани основно с осъществяването на контрол на финансово-икономическите  резултати на дружествата, контрол по сключване и изпълнение на всеки договор, опазване на имуществото и изпълнение на бизнес задачите. В рамките на регулярната си дейност, при проява на негативни тенденции, контрольорите са длъжни да сигнализират Общинския съвет и кмета на Община Русе.
    Договорите с новите специалисти ще бъдат сключени в началото на следващата седмица.