Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ПОЛАГАТ КЛЕТВА ВЪВ ВТОРНИК

На основание Заповед № АК 9500-772/01.11.2011 г. на и.д. областен управител на Област Русе Петър Даскалов и съгласно чл. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация новоизбраните общински съветници, кмет на Община Русе и кметове на кметства в общината ще положат клетва във вторник, 08.11.2011 г., от 9.00 ч. в Пленарна зала.

След тържествената церемония дневният ред на заседанието предвижда:
Избор на председател на Общински съвет-Русе;
Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.