Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НЯМА ДОПУСНАТО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА

Няма допуснато нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация по време на извънредната сесия на местния парламент в края на ноември 2010 година. Това бе решението на приключилото в късния следобед вчера, 01.03.2011 г., заседание на Комисията по етика. Членовете на Комисията с председател д-р Теодор Оджаков разгледаха подаден от д-р Георги Тодоров сигнал с входящ № 185 от 21.02.2011 година. В постъпилата жалба се заявява несъгласие с приложените от председателстващия заседанието на Общинския съвет действия и недопускането му да вземе думата като гражданин по точка от дневния ред на сесията от 26.11.2010 година.
По време на вчерашното заседание на Комисията по етика бе представено юридическото основание за взетото решение. В него се казва: „За да има изказвания на граждани на заседание на съвета е необходимо Председателският съвет да включи в дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси (чл.66, ал.4 от Правилника). Искането на жалбоподателя е подадено след заседанието на Председателския съвет, поради което не е била включена в дневния ред точка „Изказвания на граждани”. Правилникът, обаче дава възможност да бъдат допуснати изказвания на граждани, които преди това е необходимо също да бъдат гласувани от съвета. Но предложението на Даяна Коева да бъде изслушан д-р Тодоров постъпва след гласуване на Общинския съвет за прекратяване на изказванията по точката. „С това се изчерпват всички възможности за изказвания дори и от съветници”, гласи становището на Искрен Илиев – юрист към Общински съвет-Русе.
С представената позиция се съгласиха всички присъстващи на заседанието на Комисията по етика съветници и единодушно гласуваха, че няма нарушение на етичните норми и Правилника за работа на Общинския съвет.