Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общественият посредник на Русе ще бъде избран с тайно гласуване

Общественият посредник на Русе да бъде избран с тайно гласуване. Тази промяна гласува Общинският съвет днес, като прие промени в своя Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.

По предложение на председателя на групата на „Патриотите – ВМРО“ Асен Даскалов Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници“. Според Даскалов именно тайното гласуване е най-добрият начин гласуването да бъде по вътрешно убеждение.

Даскалов допълва, че предлаганото изменение на Правилника ще допринесе за това  общинските съветници да гласуват изцяло и само по вътрешно убеждение при избор на обществен посредник, в чиито правомощия влизат и извършването на проверки по постъпили жалби и сигнали срещу органи на местно самоуправление, в т.ч. и общинските съветници.

Важно уточнение е, че промените в Правилника по избор за обществен посредник влизат в сила от момента на тяхното приемане, което означава, че започналият към момента конкурс за избор на местен омбудсман ще се довърши по новия ред и новите правила, което отново е допълнение към предложението на Асен Даскалов.