Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ЗАСЕДАВА ДНЕС

Наредбата за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с неправителствените организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) бе основна тема на състоялото се днес, 17.11.2008 г., редовно заседание на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция (ОСУРЕ).
На заседанието бяха дискутирани текстове от изготвения проект и бе приет окончателният вариант на Наредбата. Членовете на съвета единодушно решиха публичното обсъждане на документа да се състои на 03.12.2008 г. в зала „Свети Георги” на Община Русе.
В края на заседанието бе даден отчет за разработени и одобрени проекти на територията на общината от НПО, сдружения, бизнес и други организации, реализирани в партньорство или със съдействието на Община Русе.
Припомняме, че ОСУРЕ е консултативен орган към Община Русе по въпросите на устойчивото развитие и евроинтеграционните процеси, председателстван от Искрен Веселинов.