Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обществено обсъждане за спортната зала

На 25 май т.г. /четвъртък/ от 15.00 часа в пленарна зала на Община Русе се организира обществено обсъждане на т.нар. предварителен проект за подробен устройствен план на зоната около недостроената спортна зала в града. Това реши председателският съвет на Общинския съвет-Русе.

 Проф. Танко Серафимов /автор на разработките/ ще представи пет варианта/ предложения за развитие на района около този крупен русенски обект, който напоследък е сред водещите в дневния ред на актуалните местни проблеми.

Два дни преди това – на 23 май /вторник/ от 16.00 часа, по тази точка от дневния ред на предстоящото 47-мо заседание на Общинския съвет ще се състоиизвънредно съвместно заседание на постоянните комисии по ТСУ и младежта и спорта. Заседанието е в заседателната /кръглата/ зала на Общината.