Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общината ще вложи средства за осветяване на пешеходните пътеки в Русе

Кметът на Община Русе Пенчо Милков оттегли предложението да се закупят двете триизмерни фигури Боби и Кели, имащи за цел да повишат вниманието на шофьорите и да опазят живота и здравето на децата. Тяхната стойност е 6360 лв. и предизвика дебат сред общинските съветници.

Луиза Попова от „Патриотите – ВМРО“ взе отношение по темата и изрази крайното си несъгласие общината да извърши този разход. Попова направи предложени средствата да бъдат насочени към по-належаща дейност. Кметът прие предложението сумата от 6360 лв. да се използват за осветяване на пешеходните пътеки в града.

С 31 гласа „за“ Общинският съвет прие останалите корекции на общинския бюджет, свързани със закупуване на монетоброячна машина, необходима за нуждите на дирекцията „Местни данъци и такси“, 3 лифтдъмпер системи за дейността на ОП „Паркстрой“, както и за осигуряване на съвременни технологични решения, внедряване на радиочестотни устройства и компоненти за създаване на т. нар. RFID система (Radio Frequency Identification) или система за радио-честотна идентификация за пренос и обработка на данни за дейността на РБ „Любен Каравелов“.