Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Русе въвежда експресни данъчни услуги

На редовното заседание на Общински съвет – Русе бе прието въвеждането на експресни данъчни услуги и цената за ползването им.

В срок от 1 работен ден от дирекция „Местни данъци и такси“ ще могат да се издават документи и да се извършват данъчни оценки срещу такса от 20 лв за физически и 40 лв за юридически лица. Услугата ще бъде достъпна след въвеждането й в програмния продукт на администрацията.

Гласувана бе и промяна в декларацията, която гражданите попълват, за да получат намаление на такса „битови отпадъци“, когато не ползват имота си. В документа вече ще бъде включено съгласие на собствениците да бъдат извършени служебни проверки за консумацията на вода и електроенергия, преди да се извърши намалението.

И други изменения бяха приети в данъчните услуги. Те са във връзка с докладите на Сметната палата от 2021 г. и нуждата от унифициране на местните текстове с българското и европейското законодателство.