Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Русе допълва списъка си от спортни обекти

Общински съвет – Русе прие Спсисъка на спортните обекти, които могат да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.

Това са откритият плувен басейн „Локомотив“, футболното игрище в спортен комплекс „Ялта“, сградата на бившата професионална гимназия по зърносъхранение и зърнообработване, плувният басейн „Норд“ в Парка на младежта, както и спортната сграда, разположена в Запдната промишлена зона на ул. „Адмирал Рождественски“ № 42.

Те ще бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе.

Приемането на списъка цели оптимизация на условията и възможностите за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Русе.