Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Русе освободи от наем народните читалища „Гюнеш“ и „Стефан Караджа“

Общинският съвет одобри предложението на кмета Пенчо Милков Община Русе да предостави за безвъзмездно използване общинските помещения, в които се намират двете русенски читалища „Гюнеш -2012“ и „Стефан Караджа 2018 Русе“. Останалите регистрирани 12 читалища в града не заплащат наем за дейността си, което поставя културните учреждения в неравностойно положение.

НЧ „Стефан Караджа 2018 Русе“ ползва част от втория етаж на масивна сграда в Русе срещу месечен наем от 141, 84 лв. с ДДС, а НЧ „Гюнеш – 2012“ се помещава на четвъртия етаж от същата сграда срещу 193, 20 лв. с ДДС на месец. Предвид ниския размер на месечните наемни вноски ефектът върху общинския бюджет след освобождаване на задълженията на двете читалища ще бъде неосезаем. До момента те са заплащали в срок сумите, които дължат, въпреки почти на 100 % ограничената си дейност. Решението на Общинския съвет влиза в сила от 1 октомври и ще важи до преустановяването на извънредната епидемична обстановка.

Община Русе ще продължи да развива и обогатява културната и читалищна дейност и през 2022 г.