Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Русе ще закупи 12 употребявани тролейбуса в размер на 560 хил. лв.

Предложението Община Русе да закупи 12 броя употребявани тролейбусасе прие на днешното заседание на Общинския съвет. Първият опит на предходното заседание бе неуспешен, като точката беше вкарана в Дневния ред в същия вид и сега.

Дискусии по отношение на тегленето на заем в размер на 560 000 лв. без ДДС за превозните средства не липсваха.

Заместник-кметът по „Комунални дейности“ в Община Русе Димитър Недев обясни, че в момента има 46 тролейбуса в общинския автопарк, като от тях годни за експлоатация са 22. До 2023 г. по-голямата част от тях няма да бъдат годни за употреба.

Позицията на общинска администрация остана непроменена – „Общински транспорт Русе“ се нуждае от подмяна на своя автопарк и при обявена обществена поръчка се е явила една фирма. Тя предлага 20 превозни средства, употребявани и с живот, който ще трае от 5 до 7 години. Въпреки това съветниците бяха поставени през избора дали в града ни все пак да има подменени тролейбуси, или да останат старите, които не са с по-добро качество.

Новите превозни средства не разполагат с климатик и рампа за хора в неравностойно положение и майки с бебешки колички. 12 от тях ще бъдат доставени до края на този месец, а останалите 8 – през следващата година. Очаква се заемът в размер на над 900 000 лв. да бъде изплатен до края на 2024 г.

Дебатите по темата продължиха близо час, а ето и някои от акцентите. Първи отношение взе председателят на групата на патриотите в местния парламент Асен Даскалов. Според него Русе се нуждае от модерен и екологичен градски транспорт, а с днес общинските съветници отново са изправени пред труден избор. Въпреки липсата на климатизация и рампи за хората в неравностойно положение в новите тролейбуси, групата на „Патриотите – ВМРО“ подкрепи предложението, като Даскалов обясни, че според тях това е „по-малкото зло и само по този начин в града ни ще има действащ градски транспорт“.

Проф. Михаил Илиев от ПП ГЕРБ изрази мнение, че не е против да се купуват нови тролеи, но е против това да се купува скрап и според него общината ще загуби много средства, като „след 2 години положението ще е същото“.

Александър Неделчев от МК „БСП за България“ заяви, че предложението е направено в същия вариант, защото в предходните дебати не се е родила конструктивна идея за закупуване на по-добри превозни средства в приемлив финансов размер.

Според Елисивате Досева от МК „БСП за България“ „в момента спасяваме положението, а след време ще помислим за нещо по-добро“.

Отношение взе и Елеонора Николова от „СДС“, която подчерта тежестта на  отговорността на Общинския съвет и общинска администрация и решенията, които се вземат по време на заседанията на Съвета. „Поддържаме тезата да се обединим към решение, което да бъде в полза на гражданите, независимо от това дали това ще струва повече“. Предложението на Николова беше да се направи работна група от специалисти, които да намерят „нормален и човешки градски транспорт за Русе“.

Станимир Станчев от „СДС“ направи предложение гласуването да бъде поименно и всеки общински съветник да заяви лично своя глас. Предложението получи подкрепа само с 21 гласа и то не беше прието.

След дългата дискусия Общинският съвет прие предложението 20 употребявани тролейбуса да се закупят за град Русе с 28 гласа „За“, 20 „Против“ и 1 „Въздържал се“.