Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Русе ще кандидатства за финансова подкрепа от Министерството на културата за ремонт на Доходното здание

Внесената като извънредна точка за кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от  Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на Доходно здание срещна одобрението на общинските съветници и те приеха предложението единодушно.

Емблематичната сграда на Доходното здание се счита за най-красивата в България.

Идеята за построяването на Доходното здание се ражда в края на XIX в.  Тогава градът има нужда от място, където да се правят театрални постановки и да се провеждат други културни събития. Русенското театрално дружество е първото по рода си основано в България.

Днес сградата се нуждае от ремонт, за да бъде запазен историческия и културен дух, които тя носи.

Заместник-кметът по хуманитарни дейности Енчо Енчев обясни, че идеята е да се кандидатства за около половината от необходимите средства, като останалата част ще бъде поета от общината.

Проектът включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади, както и реконструкция на технически инсталации. Предвидено е също цялостно почистване и възстановяване на фасадните каменни елементи, подмяна на част от фасадните дограми, както и ремонт на покрива заради течове.

Ще се работи и по ВиК-инсталацията, тъй като при интензивни валежи се връщат канални води в санитарните възли, намиращи се в подземното ниво на сградата. Ще бъде изградена нова мълниезащита, както и ревизия на съществуващото ефектно осветление.

Очакванията са ремонтните дейности да приключат до 15 ноември тази година.