Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Русе ще предложи отмяна на санкциите за хранене на безстопанствени животни

Община Русе подготвя предложение за отмяна на санкциите и ограничителните разпоредби при храненето на безстопанствени животни, които бяха предложени без предварително обсъждане с администрацията и обществеността и приети на последното заседание на Общинския съвет.

Целта е да отпадне глобата за хранене на бездомни животни в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – 1000 лв., предложена от общинския съветник Асен Даскалов и приета с мнозинство от местния парламент. Общинската администрация  настоява да се премахнат и текстовете, забраняващи храненето на животните на разстояние 30 метра от детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради.

Общинското ръководство счита, че е недопустимо прилагането на мерки, целящи овладяването на популациите на безстопанствените животни чрез пълна забрана за населението да задоволява хранителните им нужди.

На щаб по Програмата за намаляване популацията на безстопанствените кучета, съставен от представители на неправителствени организации, общинска администрация и общински съветници, бе взето решение за въвеждането на конкретни правила за храненето им, а не пълна забрана. След одобрение от членовете на щаба мерките са публикувани на сайта на Общинския съвет, като възражения по тях не са постъпили. Въз основа на това Община Русе настоява текстът на Наредба 26 да отразява вече одобрените норми от русенската общественост. Предприемането на законово регламентирани мерки, а не изискването за нехуманно отношение към животните, би довело до желаната цел за намаляване на техния брой.

Тъй като популацията на безстопанствените кучета е овладяна, през 2022 г. Община Русе възнамерява да стартира и безплатна кастрационна програма за котки.