Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Русе ще прекрати договора си с „Топлофикация Русе“ ЕАД след решение на Общинския съвет

Една от дискутираните точки по време на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет беше Прекратяване на Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД.

Заместник-кметът по Комунални дейности Димитър Недев докладва точката и обясни хронологично какъв  е пътят на сключения договор.

През 2013 г. Община Русе получава предложение от „Топлофикация  Русе“ АД за изграждане на сепаратор с цел подобряване обработката на отпадъци на територията на Община Русе.

През 2018 г. започва работа на самата инсталация, като инсталацията за събиране на отпадъци обслужва освен Община Русе, още и общините Ветово, Тутракан, Иваново и Сливо поле.

До средата на м. октомври 2020 г. са обработени около 24 500 тона отпадъци.

Основната идея, с която е направено предложението от Топлофикация Русе през 2013 г. е суровината, която се получава като RDF, да се гори в ТЕЦ – Русе. В последствие същия не получава разрешително за тази дейност, в резултат на което спада и инвестиционният интерес.

Според предварителен анализ, сумите, необходими за изплащане от общинския бюджет към РИОСВ – Русе ще са на стойност 6 млн. 100 хил. лв.

Предложението на Общинска администрация е тези плащания да бъдат намалени на 4 млн. 300 хил., като настоящият договор между Община Русе и „Топлофикация – Русе“ АД се прекрати по взаимно съгласие. Това ще бъде възможно след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, като Община Русе ще запази възможността за търсене на договорна отговорност за неизпълнение на задълженията по договора.