Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските жилища в Русе с промени в начина и условията за прием

Общинските съветници гласуваха с 29 гласа „За“, 12 „Против“ и 8 „Въздържал се“ изменението и допълнението на Наредба №6, определяща условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

Директорът на общинското предприятие „Управление на общински имоти“ обясни, че с въвеждането на новите правила се осигуряват по-благоприятни условия за кандидатстващите за общинско жилище лица, като това домакинства с едно моторно превозно средство да има имат право на кандидатстват, което на практика разширява и кръгът от хора, отговарящи на условията за кандидатстване.

Една от важните промени е отпадането на изискването лицата да представят справки на Агенцията по вписванията, както и информацията за имотното си състояние и извършените разпоредителни сделки. С приемането на промените в Наредба №6 всички необходими данни ще се събират по служебен път от общинското предприятие.

Предвид епидемичната обстановка в страната се въвежда и възможност за неприсъствени заседания  на Комисията по чл.6.

Промени ще има и в реда и условията за настаняване в резервни и ведомствени жилища. С новите  норми за жилищно задоволяване се вземат предвид броя стаи в едно жилище, като в зависимост от броя членове на едно семейство/домакинство и родствената връзка между тях и им се предоставя  съответно едностайно, двустайно, тристайно или четиристайно жилище, а не както досега изчисленията да бъдат на база квадратни метри.

Последната актуализация на цените на общинските жилища е била през 2012 г. С оглед на това Общинският съвет прие предложението цените на наемите да се увеличат средно с 35%, като най-висок е процентът на увеличението за ведомствените жилища. Отпада наемната цена за къщи, с оглед на което тя ще се определя според това в коя зона се намира.

Последното изменение касае дефиницията за семейство, като тя включва съжителстващите родители, които живеят на един настоящ адрес.