Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съвети на Русе и Гюргево приеха Декларация за приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство

Втора съвместна Румънско-българска среща на местните общински съвети на Русе и Гюргево се състоя днес в румънската ни съседка. На своето заседание общинските съветници приеха Декларация, с която, обединени от историята и споделените европейски ценности, заявиха официалната си позиция относно постигането на общата цел, а именно – присъединяване към Шенгенското пространство.

„Важно е да се знае, че ние, присъстващите в тази зала, работим в името и интереса на всеки един гражданин и жител на населените места в двете държави, работим за бизнеса, работим за развитие и мотивация у младите хора, работим за сигурност и стабилност за по-възрастните.

Присъединяването към Шенгенското пространство е само още един повод да си припомним, че общите и допирни точки между двата града, и всъщност между двете държави, са изключително много и изключително близки“ каза в своето изказване председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев и благодари на своите колеги, че въпреки различията си, те винаги съумяват да се обединят около общите каузи, изпълнени със смисъл.

Изказвания направиха кметът на Община Русе Пенчо Милков, кметът на Община Гюргево Адриан Ангелеску, председателят на Общински съвет Гюргево Адриан Дауц, заместник-председателите на Общински съвет – Русе Деница Иванова и Наталия Кръстева, общинският съветник от Социал-демократичната партия Кодруц Къйнару, както и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, която е почетен гражданин и на двата побратимени града Русе и Гюргево.

„Всички ние сме граждани на ЕС и имаме различна култура и традиции, но и общи цели и ценности – свобода, равенство, демокрация и човешко достойнство, върховенство на закона и права на човека. Затова призоваваме правителствата на двете държави, както и министрите на външните работи за бързи и решителни мерки за приемането ни в Шенген“ заяви заместник-председателя на ОбС – Русе Деница Иванова и напомни за декларацията на Робер Шуман, който на 9 май 1950 г. произнася реч, в която представя план за нова форма на политическо сътрудничество в Европа.

„Разбирайки важността на историческия момент и своята отговорност като общински съветници в Общински съвет-Русе и членове на най-голямата парламентарно представена политическа партия в България, ние заявяваме своята решимост и дълбоко разбиране за необходимостта от едновременното присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство.

Изградените трайни партньорски и добросъседски отношения между граничните общини Русе и Гюргево на двете съседни държави са едно от важните свидетелства за нашата готовност и отговорност към влизането ни в Шенген“ – обърна се заместник-председателя на ОбС – Русе Наталия Кръствева.

С братско отношение и от двете страни протече съвместното заседание, носещо различен и специален статут. В неговия край се взе решение да бъде създадена работна група, съставляваща се от общински съветници и от двата Общински съвета, в която ще бъдат разглеждани въпроси, касаещи трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Очаква се на следващите редовни заседания през месец юли предложението да бъде включено в дневния ред и решението да бъде официализирано с конкретна методика за бъдеща работа.

В края на събитието от Гюргево поздравиха своите гости с изпълнение на музиканти от техния общински център за култура и развитие.