Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници гласуваха промените в Наредба №2, отнасящи се за цените на отдаваните под наем имоти

Общинският съвет прие предложените промени в Наредба №2 относно началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско-административно предназначение. Сега те се повишават с 22,9 %, което е съобразно инфлацията.

Необходимостта от актуализиране на Наредбата произлиза от това, че последните промени са направени през 2008 г., коментира заместник-кметът по „Икономика и международно сътрудничество“ Златомира Стефанова. И още – тези цени могат да се променят на всеки 6 месеца съобразно инфлацията.

По-голямата част от общинските имоти, които са предвидени за отдаване под наем към този момент, имат сключени и действащи договори, докато свободните такива – намаляват. В същото време интересът към общинските имоти е нисък в сравнение с предходни години.

Другата промяна, която настъпва с приемането на Наредбата, е обвързана с цените на обекти, отдавани като клубове на обществени организации, неправителствени организации и фондации с нестопанска цел. Към момента цената e 0,44 лв./кв.м. за територията на цялата община, а с приемането на промените цената ще започва от 0,88 лв./кв.м. за първи сектор, 0,70 лв./кв.м. за втори сектор, 0,61 лв./кв.м.  за трети сектор, 0,50 лв./кв.м. за четвърти сектор и 0,44 лв./кв.м. за пети сектор. До настоящия момент, независимо от това къде се намира отдаваното помещение (общо 5 сектора на разпределение), наемната цена е една и съща. С приетите промени помещенията в централната част на града ще бъдат по-скъпи за сметка на тези в крайните части на града и другите населени места в Общината, каквато е и тенденцията на пазара на имоти.

Третата по-съществена промяна касае т.нар. сектори, по които се определя и цената на съответния имот. Тя се налага, защото сегашното разпределение на въпросните сектори не отговаря на развитието на търговията и на търговските зони. Пример за това е имот на ул. „Николаевска“, който е отдаден под наем на по-висока цена от помещения по бул. „Придунавски“ и ул. „Княжеска“.

Предложението се прие 29 гласа „За“, 17 „Против“ и 3 „Въздържал се“.