Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници гласуваха 29 точки от дневния ред, приеха 28 от тях

Общинските съветници гласуваха 29 точки от дневния ред на 11-ото заседание на Общинския съвет, преди обедната почивка в 13:00 часа.

Разгорещени дискусии имаше по няколко от точките.

Темата за коледния базар беше една от интересните по време на постоянните комисии през тази седмица. Предложението е тази година коледният базар да бъде на едно място, да има арка на входа и по този начин да се създаде уютна и празнична обстановка за гражданите и гостите на града.

Луиза Попова, общински съветник от ПАТРИОТИТЕ – ВМРО, направи предложение традиционно използваемите скари по време на базара да бъдат заменени с каравани-камиончета, което беше прието.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 23.11.2020 г. до 03.01.2021 г. включително на обектите – коледни къщички, разположени на пл. „Света Троица“.

Очакват се още предложения за организацията на коледния базар предвид  усложнената епидемична обстановка в страната.

Друга дискутирана и определена като важна, е точка с к.л. 218 – Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявителите физически лица, живущи в малките населени места на територията на Община Русе.

Общинският съвет даде съгласие Община Русе да направи дарение на  движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявилите лица, живущи в малките населен места на територията на Община Русе. Общо 320 души от малките населени места в общината – с. Семерджиево, с. Бъзън, с. Сандрово, с. Басарбово, с. Теотово, с. Ястребово, с. Николово, Червена вода, кв. Долапи и Средна кула, с. Долно Абланово, с. Просена, гр. Мартен, ДЗС и Образцов Чифлик, Ново село и Хотанца ще получат нови компостери. Лицата са одобрени от кметовете на малките населени места.

 Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, както и за икономически целесъобразен.

Основната цел на даряването на компостерите от страна на Община Русе е да убеди жителите на общината, че отпадъка е ресурс, който може да се превърне в полезен материал (компост). По този начин се предотвратява депонирането му, изгарянето на растителния отпадък и се затваря цикъла, в който от отпадък се произвежда почвен подобрител и така се създават условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

 Самите компостери са закупени и осигурени, в момента се намират в ОП „Паркстрой“ и изчакваха одобрението на общинските съветници, за да бъдат раздадени.

Общинските съветници гласуваха с 22 гласа ЗА, против 18 и 8 въздържали се, с което предложението на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев за предоставяне за ползване на получените средства от наем на земеделските земи, собственост на закритото през 2008 г. ОУ „Христо Ботев“ в  с. Червена вода не се прие.

         Предложението беше средствата от наемите следва да се използват за:

  • за финансово подпомагане на социално слаби ученици (I – XII клас) -40 % ( четиридесет   процента) от сумата;
  • за дейности и потребности на НЧ „Тома Кърджиев – 1873 “  – Червена вода – 35 % ( тридесет и пет  процента ) от сумата;
  • за подобряване на  условията на пребиваване на децата в ЦДГ –

5 % ( пет процента ) от сумата;

  • за ремонт на сгради общинска собственост, предоставени за ползване на Кметство  Червена вода и за придобиване на активи в полза на    местната общност – 20 % ( двадесет  процента ) от сумата.

Мотивите за това разпределение на средствата са посочени в приложената докладна на кмета на село Червена вода, а според чл. 8, ал. 5 от ЗОС Общинският съвет определя дейностите, за които ще се използват средствата, придобити от отдаването под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства.  

Председателят на Общинския съвет, който е вносител на предложението обясни, че въпросните ниви са дарени от жители на Червена вода, които вече са покойници. Така внесеният проект за решение е сходен с този, гласуван в предишно заседание на Общинския съвет.

Кметицата на с. Червена вода Людмила Маринова присъстваше в зала „Свети Георги“ по време на заседанието  на Общинския съвет и направи изказване по предложението.

В изказването си тя подчерта голямата болка на жителите на малкото населено място, че от години няма действащо училище, затова и то бива заменено от читалището в селото. Предвид това, че даренията са все по-голяма рядкост в наши дни, г-жа Маринова би искала средствата да бъдат вложени в инфраструктурата на Червена вода и най-вече дейността на читалището да бъде подпомогната.