Общинските съветници гласуваха 29 точки от дневния ред, приеха 28 от тях

Общинските съветници гласуваха 29 точки от дневния ред на 11-ото заседание на Общинския съвет, преди обедната почивка в 13:00 часа.

Разгорещени дискусии имаше по няколко от точките.

Темата за коледния базар беше една от интересните по време на постоянните комисии през тази седмица. Предложението е тази година коледният базар да бъде на едно място, да има арка на входа и по този начин да се създаде уютна и празнична обстановка за гражданите и гостите на града.

Луиза Попова, общински съветник от ПАТРИОТИТЕ – ВМРО, направи предложение традиционно използваемите скари по време на базара да бъдат заменени с каравани-камиончета, което беше прието.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 23.11.2020 г. до 03.01.2021 г. включително на обектите – коледни къщички, разположени на пл. „Света Троица“.

Очакват се още предложения за организацията на коледния базар предвид  усложнената епидемична обстановка в страната.

Друга дискутирана и определена като важна, е точка с к.л. 218 – Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявителите физически лица, живущи в малките населени места на територията на Община Русе.

Общинският съвет даде съгласие Община Русе да направи дарение на  движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявилите лица, живущи в малките населен места на територията на Община Русе. Общо 320 души от малките населени места в общината – с. Семерджиево, с. Бъзън, с. Сандрово, с. Басарбово, с. Теотово, с. Ястребово, с. Николово, Червена вода, кв. Долапи и Средна кула, с. Долно Абланово, с. Просена, гр. Мартен, ДЗС и Образцов Чифлик, Ново село и Хотанца ще получат нови компостери. Лицата са одобрени от кметовете на малките населени места.

 Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, както и за икономически целесъобразен.

Основната цел на даряването на компостерите от страна на Община Русе е да убеди жителите на общината, че отпадъка е ресурс, който може да се превърне в полезен материал (компост). По този начин се предотвратява депонирането му, изгарянето на растителния отпадък и се затваря цикъла, в който от отпадък се произвежда почвен подобрител и така се създават условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

 Самите компостери са закупени и осигурени, в момента се намират в ОП „Паркстрой“ и изчакваха одобрението на общинските съветници, за да бъдат раздадени.

Общинските съветници гласуваха с 22 гласа ЗА, против 18 и 8 въздържали се, с което предложението на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев за предоставяне за ползване на получените средства от наем на земеделските земи, собственост на закритото през 2008 г. ОУ „Христо Ботев“ в  с. Червена вода не се прие.

         Предложението беше средствата от наемите следва да се използват за:

  • за финансово подпомагане на социално слаби ученици (I – XII клас) -40 % ( четиридесет   процента) от сумата;
  • за дейности и потребности на НЧ „Тома Кърджиев – 1873 “  – Червена вода – 35 % ( тридесет и пет  процента ) от сумата;
  • за подобряване на  условията на пребиваване на децата в ЦДГ –

5 % ( пет процента ) от сумата;

  • за ремонт на сгради общинска собственост, предоставени за ползване на Кметство  Червена вода и за придобиване на активи в полза на    местната общност – 20 % ( двадесет  процента ) от сумата.

Мотивите за това разпределение на средствата са посочени в приложената докладна на кмета на село Червена вода, а според чл. 8, ал. 5 от ЗОС Общинският съвет определя дейностите, за които ще се използват средствата, придобити от отдаването под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства.  

Председателят на Общинския съвет, който е вносител на предложението обясни, че въпросните ниви са дарени от жители на Червена вода, които вече са покойници. Така внесеният проект за решение е сходен с този, гласуван в предишно заседание на Общинския съвет.

Кметицата на с. Червена вода Людмила Маринова присъстваше в зала „Свети Георги“ по време на заседанието  на Общинския съвет и направи изказване по предложението.

В изказването си тя подчерта голямата болка на жителите на малкото населено място, че от години няма действащо училище, затова и то бива заменено от читалището в селото. Предвид това, че даренията са все по-голяма рядкост в наши дни, г-жа Маринова би искала средствата да бъдат вложени в инфраструктурата на Червена вода и най-вече дейността на читалището да бъде подпомогната.