Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници на Русе ще заседават до 19:00 часа

Общинските съветници на Русе ще заседават до 19:00 часа, тъй като не успяха да гласуват по всички точки от дневния ред до определеното за това време, което по принцип е до 18:00 часа.

С гласуване единодушно бе взето решение Общинската сесия да бъде удължена с 1 час и да продължи до 19:00 часа.

Към момента съветниците разглеждат 39-та точка от дневния ред на 10-тото си заседание.