Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници приеха обща декларация срещу изграждането на инсинератор в Гюргево

С пълно единодушие общинските съветници приеха декларация против изграждането на инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци в Гюргево. След дълги дебати те приеха общ текст, който гласи:

„Общински съвет – Русе изразява категоричното си несъгласие с осъществяването на проект: „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащи инсталации“ в Община Гюргево, шосе Слобозией, 4-ти км, Лот 2, окръг Гюргево, с изключителна техническа зона на Румъния.

Изразяваме готовността си да предприемем всички позволени от закона действия, за да не допуснем одобряване изграждането на инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци на територията на бившия химически завод в град Гюргево, Р Румъния.

Категорично заявяваме, че за решаването на въпроси, касаещи и местната сигурност, и здравеопазване в Община Русе, от приоритетно значение е мнението на местното население. Никой няма право да налага на обществото решения, които изискват широко и открито обществено обсъждане.

Настояваме компетентните държавни органи да предприемат необходимите правни и фактически действия при съобразяване с изразеното от Общински съвет – Русе становище“.

Като представители на РИОСВ Русе и РЗИ Русе на заседанието присъстваха Радостина Туркова и д-р Искра Генева. Двамата експерти потвърдиха отрицателните становища на всяка от институциите, като отбелязаха, че в представеното инвестиционно предложение липсват анализи, данни и факти, с които да се потвърди липсата на негативно въздействие върху качеството на въздуха в Русе и здравето на русенци при изграждане и действие на инсинератора. Туркова допълни още, че РИОСВ е входирала искане към министъра на околната среда и водите за провеждане на процедура по ОВОС в трансграничен контекст.

Междувременно притесненията на русенци бяха повод Министерството на околната среда и водите да поиска от румънското екоминистерство допълнителна информация по инвестиционно намерение за строежа на инсинератора. 

Здравното министерство на Република България също даде отрицателно становище за проекта, като посочи, че инвестиционното предложение е потенциално неблагоприятно в трансграничен контекст и не представлява инвестиция, която свежда до минимум отрицателните последици за човешкото здраве.

На 16 септември в Гюргево е организиран поредният протест срещу изграждането на съоръжението. Шествието ще започне в 16 часа от театър „Тудор Виану“.

През следващата седмица ще заседава и новосформираната работната група, с която Общинските съвети на Русе и Гюргево се обединиха с цел обсъждане на въпросите, касаещи трансграничното сътрудничество между България и Румъния.