Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници приеха промени в Наредба №15

Общинският съвет прие с 46 гласа „За“, 1 „Против“ и 1 „Въздържал се“ измененията в Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

Съгласно измененията за отпадък се счита моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията. И още – моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост.

На днешната общинска сесия бе взето решение старите автомобили да бъдат премествани, в случай че не отговарят на посочените в Наредбата изисквания.

Като основна цел на предложените промени заместник-кметът по „Комунални дейности“ Димитър Недев посочва необходимостта от освобождаване на общинските паркинги и улици. Това ще доведе, от една страна, до предотвратяване на замърсяването на околната среда, а от друга – до освобождаване на места за паркиране. Проблемът с паркоместата в града е наболяла от години тема за русенци. Именно поради тази причина преместването на излезлите от употреба автомобили ще освободи места за свободно паркиране, както и ще помогне за ограничаване замърсяването на околната среда – друг от наболелите проблеми в Русе.