Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници с призив за спазване на добрия тон в залата за заседания и извън нея

Общинските съветници разгледаха протокола от заседанието на постоянната комисия по „Етика“, членовете на която взеха решение да накажат с публично порицание съветникът от МК „БСП за България“ Александър Неделчев заради обида по време на 12-ото заседание на Общински съвет – Русе към Наталия Кръстева от ПП ГЕРБ.

Комисията по „Етика“ заседава на 10 октомври и разгледа сигнал от страна на Орлин Дяков – общински съветник от ПП ГЕРБ срещу Александър Неделчев, в състав с председател Косю Станев и членове – Елеонора Николова, Елка Симеонова, Йовчо Смилов, Кристиян Иванов, Митко Кунчев, Луиза Попова и  Орлин Дяков, прие предложението с 5 гласа ЗА и трима въздържали се, от което стана ясно, че изготвеното предложение ще се разгледа на 13-ото заседание на Общинския съвет.

Днес, 22 октомври, общинските съветници в почти пълен състав – от 49 души, НЕ приеха г-н Неделчев да бъде наказан с публично порицание.

Въпреки това създалата се ситуация породи дискусия между съветниците в продължение на повече от час.

Г-жа Елеонора Николова подчерта, че подобни казуси, свързани с моралните ценности, не бива да бъдат обвързани с политическата принадлежност или членството в политическа група или коалиция.

Д-р Теодора Константинова също апелира за по-голямо уважение между общинските съветници и присъстващите в залата на заседанията на Общинския съвет.

От своя страна, Наталия Кръстева се обърна с голяма доза емоционалност към своите колеги. Г-жа Кръстева каза, че остротата на изказването на г-н Неделчев спрямо една жена, майка и съпруга не би следвало да се допуска – както по време на Общинска сесия, така и извън нея.

Изказвания имаше от всички политически сили в Общинския съвет, а основният призив беше да се спазва добрият тон и да не се допускат обиди и думи, нараняващи достойнството и честта на всеки един човек.