Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници ще заседават днес

Точно в 9 часа започва 43-тото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе в зала „Св. Георги“ в сградата на Община Русе. Съветниците ще разгледат изменение на договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, както и промяна в номинирането и реда на връчване на награди „Русе“. Ще бъде изменен „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища. Очаква се дебат по точката свързана с разполагането на преместваеми обекти по кея, както Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“. В дневния ред влизат и няколко извънредни точки, както и питания на общински съеветници.

Заседанието може да се проследи на живо по канал Кис 13.