Общинските съветници ще заседават присъствено по време на постоянните комисии

Общинските съветници ще заседават присъствено по време на постоянните комисии през м. февруари.

Това стана ясно след председателския съвет, на който председателите на групите в Общински съвет – Русе гласуваха дали заседанията на комисиите да продължат онлайн или да бъдат присъствени.

В определения от председателя Иво Пазарджиев срок гласовете бяха 5 на 3, с което се взе решение комисиите да се проведат в Заседателната зала в сградата на Община Русе по утвърдения график.

С това се очаква и 18-ото заседание на Общинския съвет да се проведе присъствено. То ще бъде следващия четвъртък, 25 февруари, от 9:00 ч., като внесените предложения са 20 на брой.

Предвид продължаващата пандемия от вируса COVID – 19 общинският съветник от ПП ГЕРБ Наталия Кръстева внесе предложение боледуващите съветници или тези, поставени под карантина, да могат да участват по електронен път чрез аудио- и видеоконферентна връзка в заседанията на Общинския съвет, както и в заседанията на постоянните комисии. Предложението е направено във връзка с продължаването на усложняващата се обстановка с разпространението на COVID 19, като това е и причината за предлаганите промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. То ще бъде гласувано на предстоящото заседание.