Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ – ТЕМА НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ

Отчетът за бюджет 2010 г. и проектобюджетът на общината за 2011 г. е темата на извънредното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе в четвъртък, 10.02.2011 година. Сесията ще започне от 9.00 ч. в зала „Свети Георги”, ет.6 в сградата на Община Русе.

На заседанието ще бъдат разгледани още отчетът за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година. Ще бъде дискутиран и Годишният план за приватизация през 2011 г.