Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК ОТ ДПС ДЕНИЗ ЗИЯ НАПУСКА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ

В канцеларията на Общински съвет-Русе бе депозирана молба от Дениз Метин Зия, в която съветникът обявява желанието си да напусне местния парламент. Молбата е на основание чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
В мотивите си Д.Зия посочва обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като общински съветник, поради поет ангажимент извън територията на Община Русе.