Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет актуализира цените за таксиметров превоз на територията на Община Русе

Промяна в цената на предлаганата таксиметрова услуга в рамките на Община Русе поискаха заинтересованите таксиметрови превозвачи. Основен мотив за исканите промени в цените са покачването на цените на горивата, разходите за поддръжка на автомобилите, поскъпването на застраховките и техническите прегледи, цената на труда, както и обстоятелството, че същите не отговарят на пазарната действителност в гр. Русе.

Темата беше обсъдена и на постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет, която разгледа постъпилото предложение за промяна на цените.

По време на заседанието на Общинския съвет Пламен Цветков предложи минималната цена да остане същата като за 2022 г. Като довод Цветков изтъкна, че при висока долна граница липсва мотивация на превозвачите да търсят по-малко енергоемки автомобили, за да излиза по-малка себестойността на изминат км. В допълнение минималната цена в Русе е най-висока в сравнение с много градове в България.

Съветниците подкрепиха предложението на Пламен Цветков.

Актуалните цени към 1 януари 2023 г. за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе са, както следва:

 1. Минимални цени:
  • Дневна тарифа – 0.89 лв.;
  • Нощна тарифа – 0.99 лв.
 2. Максимални цени:
  •  Дневна тарифа – 1.50 лв.;
   • Нощна тарифа – 1.80 лв.